Ταυτότητα της επιχείρησης
Το mostwantedwarehouse.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mostwantedwarehouse.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές
Το mostwantedwarehouse.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης το mostwantedwarehouse.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Το mostwantedwarehouse.com δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος mostwantedwarehouse.com δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο mostwantedwarehouse.com ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης
Το mostwantedwarehouse.com δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το mostwantedwarehouse.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Το mostwantedwarehouse.com δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του mostwantedwarehouse.com, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος το mostwantedwarehouse.com δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Όροι Εξυπηρέτησης

Μεταφορικά

  • Ο υπολογισμός των μεταφορικών γίνεται βάση του επίσημου τιμοκαταλόγου της TNT.
  • Σε περίπτωση που ο πελάτης/παραλήπτης βρίσκεται σε “Δυσπρόσιτη Περιοχή”, τα προϊόντα θα παραδίδονται στο πλησιέστερο κατάστημα TNT και ο πελάτης θα τα παραλαμβάνει από εκεί.
  • Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους χρήσης της ΤΝΤ, ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα της εδω.


Διαθεσιμότητα
Η ενημέρωση διαθεσιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, γίνεται σε ημερήσια βάση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.

           Προϊόν  Αποστολή σε Δυνατότητα Επιστροφής 
Σε απόθεμα 2-3 ημέρες
Εκτός αποθέματος 14-20 ημέρες
Κατόπιν παραγγελίας  14-20 ημέρες
Garage Kit | Κατά Παραγγελία ρωτήστε πρώτα


Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξατε στο “ακύρωση παραγγελίας”.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
  2. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και δεν αφορά προϊόντα με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία” και επιθυμείτε την ακύρωση της, τότε επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας προκειμένου να φροντίσουμε την ακύρωση της και να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.
  3. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  4. Μετά την παραλαβή προϊόντος που δεν είχε ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία”, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και θα φροντίσουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας της και να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.


Επιστροφές Προϊόντων
Αγοράζοντας από την Most Wanted Warehouse έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την αγορά σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα εμπορεύματα, εκτός της περίπτωσης που το προϊόν είναι με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία” δηλ. παραγγελμένο αποκλειστικά για εσάς. Εάν αυτή η περίοδος λήγει σε μη εργάσιμη μέρα, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη. Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά των εμπορευμάτων για οποιονδήποτε λόγο μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει πριν από την επιστροφή των εμπορευμάτων να μας ενημερώσετε για τον λόγο ακύρωσης της αγοράς σας, γραπτώς (για διευκόλυνση σας μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Επιστροφή χρημάτων
Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης για την υπαναχώρηση. Η Most Wanted Warehouse διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την επιστροφή των χρημάτων σας, εάν δεν έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα. Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα αποστολής, που έχουν καταβληθεί την ώρα της αγοράς. Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν εσάς. Βάσει νομοθεσίας, προκειμένου να γίνει ακύρωση της πώλησης, τα εμπορεύματα προς επιστροφή δεν μπορούν να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ελαττωματικό προϊόν
Η Most Wanted Warehouse μπορεί να αντικαταστήσει ένα προϊόν που παραλάβατε, το οποίο είναι ελαττωματικό από τον κατασκευαστή, κατά την κρίση της.
Πριν στείλετε το προϊόν πίσω στην έδρα μας, ειδοποιήστε μας μέσω e-mail και δώστε μια περιγραφή του προβλήματος. Αν το πρόβλημα εμπίπτει στους όρους εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή, θα σας στείλουμε ένα κωδικό επιστροφής και οδηγίες για τον τρόπο αποστολής πίσω στην έδρα μας. Εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι όντως ελαττωματικό, παραλαμβάνετε νέο προϊόν με όλα τα νέα έξοδα αποστολής να βαραίνουν αποκλειστικά εμάς.

Λάθος παραγγελίας
Σε περίπτωση λάθος παραγγελίας του πελάτη (μεγέθους σε προϊόν ένδυσης ή κωδικού σε άλλο προϊόν), υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και επαναποστολής του σωστού μεγέθους με τα έξοδα να βαραίνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα που δεν κρατούνται στο απόθεμά μας και έρχονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για τον πελάτη δηλ. προϊόντα με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία”.
Σε περίπτωση που ως εκ λάθους της Most Wanted Warehouse ή του κατασκευαστή, το προϊόν δεν ταιριάζει στη μοτοσικλέτα σας, μην προσπαθήσετε να το τροποποιήσετε. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην εργοστασιακή συσκευασία και κατάσταση, ακόμα και εάν πρόκειται για λάθος της Most Wanted Warehouse στην αποστολή.

Παραλαβή δέματος από courier
Πριν παραλάβετε και υπογράψτε, ελέγξτε τη συσκευασία που παραλαμβάνετε.
Σε περίπτωση που η συσκευασία έφτασε στα χέρια σας κακοποιημένη, θα πρέπει κάτω από την υπογραφή σας να υπογράψετε "με επιφύλαξη", ανοίγοντας το δέμα μπροστά στον μεταφορέα. Εφόσον δείξετε ότι έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν, οφείλετε να καλέσετε αμέσως την courier και να το δηλώσετε. Στη συνέχεια, η courier θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δυστυχώς χάνετε το οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ.

Προσωπικά Δεδομένα
Το mostwantedwarehouse.com, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος το mostwantedwarehouse.com παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Ασφαλείς Συναλλαγές σε περιβάλλον Alpha Bank
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


Δήλωση περί Aπορρήτου Προσωπικών Δεδομένων | GDPR

Η Εταιρία «MOST WANTED WAREHOUSE», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα, Πλατεία Νυμφών 1, Τ.Κ. 16677, Ελλάδα, τηλέφωνο: +30.210.898.0177, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής «εμείς») στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους πελάτες της (εφεξής «εσείς»). Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, και γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής "Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων").
Χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα www.mostwantedwarehouse.com (εφεξής ως «mostwantedwarehouse») για τον σκοπό πώλησης προϊόντων που σχετίζονται με τις μοτοσυκλέτες, την οδήγηση μοτοσυκλέτας, είδη κατασκηνώσεως και πεζοπορίας. Η ίδια ιστοσελίδα χρησιμοποιείται επίσης για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδρομών/ ξεναγήσεων με μοτοσυκλέτες και αγώνων ράλι με έπαθλο.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
1.1. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα mostwantedwarehouse, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα περιήγησης και τη διεύθυνση IP, τη ζώνη ώρας, καθώς και ορισμένα αρχεία δεδομένων (cookies) που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Επιπλέον, καθώς περιηγείστε στην ως άνω ιστοσελίδα, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που βλέπετε, τις ιστοσελίδες ή τους όρους αναζήτησης που σας οδήγησαν στον ιστότοπο μας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο μας. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα ως "Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή".
Συλλέγουμε Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή χρησιμοποιώντας "cookies" τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Οι Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή μάς βοηθούν να ελέγχουμε πιθανούς κινδύνους και απάτες (ιδίως μέσω της διεύθυνσης IP), και γενικότερα να βελτιώνουμε και να αξιοποιούμε με τον βέλτιστο τρόπο την ιστοσελίδα μας.
1.2. Πληροφορίες που μας δίνετε
1.2.1. Όταν ανοίγετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα mostwantedwarehouse για την πραγματοποίηση μιας αγοράς και κάθε φορά που συνδέεστε μέσω αυτού του λογαριασμού, μας παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας πρόσβασης. Επιπλέον, όταν κάνετε μια αγορά ή επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά μέσω του mostwantedwarehouse, μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της διεύθυνσης χρέωσης, της διεύθυνσης αποστολής, των πληροφοριών πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών πιστωτικών καρτών, ή τον πιστωτικό λογαριασμό), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες ως "Πληροφορίες Παραγγελίας".
1.2.2. Όταν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε εκδρομές/ ξεναγήσεις με μοτοσικλέτες ή σε αγώνες ράλι με έπαθλο, συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα κράτησης της ιστοσελίδας mostwantedwarehouse (εφεξής “Πληροφορίες Κράτησης”), τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας.
1.2.3. Επιπλέον, όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα mostwantedwarehouse για να παραλαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, εμείς επεξεργαζόμαστε το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (εφεξής "Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων") αποκλειστικά για το σκοπό της αποστολής προς εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε (να αιτηθείτε δηλαδή τη διαγραφή σας από τη λίστα) ανά πάσα στιγμή και χωρίς να ζημιωθείτε.
Όταν αναφερόμαστε σε "Προσωπικά Δεδομένα" με την παρούσα Δήλωση περί Aπορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, εννοούμε Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή, Πληροφορίες Παραγγελίας, Πληροφορίες Κράτησης και Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων.

2. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
2.1. Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή για την ανίχνευση πιθανών κινδύνων και απάτης (ιδίως, μέσω της διεύθυνσης IP), και γενικότερα προκειμένου να βελτιώσουμε και να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο την ιστοσελίδα μας. Αποδεχόμενοι τα cookies συγκατατίθεστε στη χρήση των Πληροφοριών σχετικών με Συσκευή.
2.2. Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας για να εκτελέσουμε γενικά όλες τις παραγγελίες που λαμβάνουμε από την ιστοσελίδα mostwantedwarehouse (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των πληροφοριών πληρωμής σας, αποστολής, και παροχής σε σας τιμολογίων ή/και επιβεβαιώσεων κράτησης). Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. για την παράδοση των προϊόντων που έχετε αγοράσει από την ιστοσελίδα μας).
2.3. Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Κράτησης με τη δική σας ρητή συγκατάθεση και αποκλειστικά για το σκοπό της οργάνωσης και διεξαγωγής εκδρομών/ ξεναγήσεων με μοτοσικλέτες, και αγώνων ράλι με έπαθλο.
2.4. Εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, χρησιμοποιούμε τα Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής των ενημερωτικών μας δελτίων.

3. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη που μας βοηθούν να σας παρέχουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες μας. Ειδικότερα:
Μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σας με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Οι συναλλαγές πληρωμών εκτελούνται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής «Alpha e-Commerce».
Μοιραζόμαστε τις Πληροφορίες Παραγγελίας σας με την TNT Ελλάδος (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης) για την παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.
Μοιραζόμαστε τα Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων με την εταιρία με την επωνυμία “The Rocket Science Group LLC”, ιδρύτρια της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας μάρκετινγκ “Mailchimp”, με σκοπό να σας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία και να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις τελευταίες μας προσφορές.
Τέλος, ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε οποιοδήποτε νόμιμο αίτημα που λαμβάνουμε για την παροχή πληροφοριών, ή σε κάθε περίπτωση προκειμένου να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

4. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Επεξεργαζόμαστε (και τηρούμε) τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Ειδικότερα:
Διατηρούμε τις Πληροφορίες σχετικές με Συσκευή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.
Διατηρούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας σας αγοράς. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σχετιζόμενων με την αγορά σας, όπως επιστροφές χρημάτων και εγγυήσεις, καθώς και για τη συμμόρφωση μας με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.
Διατηρούμε τις Πληροφορίες Κράτησης για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της εκδρομής/ ξενάγησης με μοτοσυκλέτα, για λόγους ασφαλείας.
Διατηρούμε τα Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία.

5. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία από οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και αποθήκευση δεδομένων. Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις (κεντρικός διακομιστής εντός ΕΕ) και εφαρμόζουμε συστηματικές διαδικασίες και μεθόδους για την εξασφάλιση και αποθήκευση των δεδομένων.

6.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Τα Στοιχεία Συνδρομής Ενημερωτικών Δελτίων μεταφέρονται στην αυτοματοποιημένη πλατφόρμα μάρκετινγκ «Mailchimp», η οποία τηρείται από την εταιρία με την επωνυμία “The Rocket Science Group LLC”, που βρίσκεται εγκατεστημένη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η μεταφορά αυτή προστατεύεται από τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τα δικαιώματά σας, καθώς η εταιρία “The Rocket Science Group LLC” συμμετέχει στην Ασπίδα Προστασίας ΕΕ- ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.privacyshield.gov/participant_search.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
Το δικαίωμα άρνησης ή περιορισμού της χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων, μόνο στην έκταση κατά την οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς να ζημιωθείτε, εφόσον η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.
Το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.
Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε άλλο φορέα και
Το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με τυχόν αλλαγή στις διαδικασίες μας ή για άλλους λειτουργικούς, νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους που επιβάλλουν ορισμένες τροποποιήσεις. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων για τυχόν ενημερώσεις ή τροποποιήσεις και να μένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες και σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία ή θέλετε να παραπονεθείτε σχετικά με τις πρακτικές περί προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή/και στο τηλέφωνο: + 30.210.898.0177, ή με mail χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω: Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16677, Ελλάδα.


Sample Sales | Certified Pre-Owned (CPO)

Η κατηγορία Sample Sales αφορά τη διάθεση προϊόντων Certified Pre-Owned (CPO), δηλαδή προϊόντων βιτρίνας ή προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικές εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις της εταιρίας. Πρόκειται για προϊόντα χωρίς ετικέτες, τα οποία όμως έχουν περάσει από οπτικό έλεγχο και έλεγχο υδατο-αδιαπερατότητας όπου αυτή υπάρχει, και καλύπτονται από την εταιρία μας με τις αντίστοιχες εγγυήσεις που δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής, σε όποιο προϊόν και με όποιες συνθήκες αυτός δίνει.
Σημάδια χρήσης ενδέχεται να υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύατε η δομική ακεραιότητα ή οι ιδιότητες και η απόδοση του προϊόντος. Προϊόντα σε χρώμα Hi-Viz ενδέχεται να έχουν υποστεί αλλοίωση της έντασης του Hi-Viz χρώματος λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες και ανοχές που δίνει ο κατασκευαστής.

Join the Most Wanted newsletter!

Μη-έγκυρο email!