Most Wanted Warehouse

Όροι χρήσης ιστότοπου

Ταυτότητα της επιχείρησης
Το mostwantedwarehouse.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mostwantedwarehouse.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα mostwantedwarehouse.com, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ: 800529850 που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, Τ.Κ. 16674 και υπάγεται στη ΔΟΥ Γλυφάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8980177.

Όροι και μεταβολές
Το mostwantedwarehouse.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης το mostwantedwarehouse.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Το mostwantedwarehouse.com δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος mostwantedwarehouse.com δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο mostwantedwarehouse.com ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης
Το mostwantedwarehouse.com δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το mostwantedwarehouse.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Το mostwantedwarehouse.com δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του mostwantedwarehouse.com, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος το mostwantedwarehouse.com δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Όροι Εξυπηρέτησης

Μεταφορικά

  • Ο υπολογισμός των μεταφορικών γίνεται βάση του επίσημου τιμοκαταλόγου της TNT.
  • Σε περίπτωση που ο πελάτης/παραλήπτης βρίσκεται σε “Δυσπρόσιτη Περιοχή”, τα προϊόντα θα παραδίδονται στο πλησιέστερο κατάστημα TNT και ο πελάτης θα τα παραλαμβάνει από εκεί.
  • Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους χρήσης της ΤΝΤ, ανατρέξατε στην επίσημη ιστεσελίδα της εδω.


Διαθεσιμότητα
Η ενημέρωση διαθεσιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, γίνεται σε ημερήσια βάση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.

           Προϊόν  Αποστολή σε Δυνατότητα Επιστροφής   Δωρεάν Αποστολή
Σε απόθεμα 2-3 ημέρες ≥ 500,00 € (Ελλάδα)
Εκτός αποθέματος 14-20 ημέρες
Κατόπιν παραγγελίας  14-20 ημέρες  ―
Garage Kit | Κατά Παραγγελία ρωτήστε πρώτα  ―


Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξατε στο “ακύρωση παραγγελίας”.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
  2. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και δεν αφορά προϊόντα με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία” και επιθυμείτε την ακύρωση της, τότε επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας προκειμένου να φροντίσουμε την ακύρωση της και να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.
  3. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  4. Μετά την παραλαβή προϊόντος που δεν είχε ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία”, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και θα φροντίσουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας της και να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.


Επιστροφές Προϊόντων
Αγοράζοντας από την Most Wanted Warehouse έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την αγορά σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα εμπορεύματα, εκτός της περίπτωσης που το προϊόν είναι με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία” δηλ. παραγγελμένο αποκλειστικά για εσάς. Εάν αυτή η περίοδος λήγει σε μη εργάσιμη μέρα, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη. Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά των εμπορευμάτων για οποιονδήποτε λόγο μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει πριν από την επιστροφή των εμπορευμάτων να μας ενημερώσετε για τον λόγο ακύρωσης της αγοράς σας, γραπτώς (για διευκόλυνση σας μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Επιστροφή χρημάτων
Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης για την υπαναχώρηση. Η Most Wanted Warehouse διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την επιστροφή των χρημάτων σας, εάν δεν έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα. Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα αποστολής, που έχουν καταβληθεί την ώρα της αγοράς. Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν εσάς. Βάσει νομοθεσίας, προκειμένου να γίνει ακύρωση της πώλησης, τα εμπορεύματα προς επιστροφή δεν μπορούν να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ελαττωματικό προϊόν
Η Most Wanted Warehouse μπορεί να αντικαταστήσει ένα προϊόν που παραλάβατε, το οποίο είναι ελαττωματικό από τον κατασκευαστή, κατά την κρίση της.
Πριν στείλετε το προϊόν πίσω στην έδρα μας, ειδοποιήστε μας μέσω e-mail και δώστε μια περιγραφή του προβλήματος. Αν το πρόβλημα εμπίπτει στους όρους εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή, θα σας στείλουμε ένα κωδικό επιστροφής και οδηγίες για τον τρόπο αποστολής πίσω στην έδρα μας. Εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι όντως ελαττωματικό, παραλαμβάνετε νέο προϊόν με όλα τα νέα έξοδα αποστολής να βαραίνουν αποκλειστικά εμάς.

Λάθος παραγγελίας
Σε περίπτωση λάθος παραγγελίας του πελάτη (μεγέθους σε προϊόν ένδυσης ή κωδικού σε άλλο προϊόν), υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και επαναποστολής του σωστού μεγέθους με τα έξοδα να βαραίνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα που δεν κρατούνται στο απόθεμά μας και έρχονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για τον πελάτη δηλ. προϊόντα με ένδειξη “Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας” ή “Διαθεσιμότητα: Garage Kit | Κατά Παραγγελία”.
Σε περίπτωση που ως εκ λάθους της Most Wanted Warehouse ή του κατασκευαστή, το προϊόν δεν ταιριάζει στη μοτοσικλέτα σας, μην προσπαθήσετε να το τροποποιήσετε. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην εργοστασιακή συσκευασία και κατάσταση, ακόμα και εάν πρόκειται για λάθος της Most Wanted Warehouse στην αποστολή.

Παραλαβή δέματος από courier
Πριν παραλάβετε και υπογράψτε, ελέγξτε τη συσκευασία που παραλαμβάνετε.
Σε περίπτωση που η συσκευασία έφτασε στα χέρια σας κακοποιημένη, θα πρέπει κάτω από την υπογραφή σας να υπογράψετε "με επιφύλαξη", ανοίγοντας το δέμα μπροστά στον μεταφορέα. Εφόσον δείξετε ότι έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν, οφείλετε να καλέσετε αμέσως την courier και να το δηλώσετε. Στη συνέχεια, η courier θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δυστυχώς χάνετε το οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ.

Προσωπικά Δεδομένα
Το mostwantedwarehouse.com, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος το mostwantedwarehouse.com παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Ασφαλείς Συναλλαγές σε περιβάλλον Alpha Bank
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Sample Sales (CPO)
Η κατηγορία Sample Sales αφορά τη διάθεση προϊόντων Certified Pre-Owned (CPO), δηλαδή προϊόντων βιτρίνας ή προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικές εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις της εταιρίας. Πρόκειται για προϊόντα χωρίς ετικέτες, τα οποία όμως έχουν περάσει από οπτικό έλεγχο και έλεγχο υδατο-αδιαπερατότητας όπου αυτή υπάρχει, και καλύπτονται από την εταιρία μας με τις αντίστοιχες εγγυήσεις που δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής, σε όποιο προϊόν και με όποιες συνθήκες αυτός δίνει.
Σημάδια χρήσης ενδέχεται να υπάρχουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύατε η δομική ακεραιότητα ή οι ιδιότητες και η απόδοση του προϊόντος. Προϊόντα σε χρώμα Hi-Viz ενδέχεται να έχουν υποστεί αλλοίωση της έντασης του Hi-Viz χρώματος λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες και ανοχές που δίνει ο κατασκευαστής.